👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris till Laboration 2.2 Vad händer om haven blir varmare?

Skapad 2017-10-16 14:40 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola

Här ser du vilka kunskapskrav din rapport på Laboration 2.2 "Vad händer om haven blir varmare?" nådde upp till.

Rapport på Laboration 2.2

E
C
A
Aspekt 1
Du utför laborationen och redogör översiktligt för den i rapporten (alla bitar finns med – men din text är översiktligt skriven och inte så detaljerad).
Du utför laborationen och redogör utförligt för den i rapporten (alla bitar finns med och du har beskrivit metod, resultat och slutsats detaljerat).
Du utför laborationen och redogör utförligt och korrekt för den i rapporten (alla bitar finns med och du har beskrivit metod, resultat och slutsats detaljerat och utförligt. Det finns inga faktafel).
Aspekt 2
Du identifierar någon felkälla.
Du identifierar viktiga felkällor.
Du identifierar flera viktiga felkällor och ger förlag på hur man kan eliminera dessa.
Aspekt 3
I diskussionen diskuterar du översiktligt hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling.
I diskussionen diskuterar du utförligt hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling. Du visar att du har förstått konsekvenserna av laborationens resultat och kan diskutera dessa.
I diskussionen diskuterar du utförligt och nyanserat hur resultatet av laborationen kan kopplas till hållbar utveckling. Du visar att du har förstått konsekvenserna av laborationens resultat och kan diskutera dessa – man ser en tydlig koppling till vad du bevisade på labb till hur det fungerar i verkligheten.
Aspekt 4
Dina källor är redovisade
Dina lämpliga källor är utförligt redovisade.
Du har använt relevanta källor och hänvisar till dessa i löpande text.