Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Variera sina rörelser till aktiviteten

Skapad 2017-10-17 16:40 i Fyrklöverskolan Hedemora
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Ta ställning till om eleven stödjer sin egna kroppstyngd.
Hoppar jämfota och på ett ben.
Håller balansen.
Hänger med sin kropp som tyngd.
Tar sig till högre höjder i rummet.
Ålar och kryper utan passrörelser.

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
  • Idh  E 6
ELEVEXEMPEL 1
ELEVEXEMPEL 2
ELEVEXEMPEL 3
Eleven ramlar och har svårt att hålla balansen.
Eleven kan genomföra de olika aktiviteterna med relativt god förmåga.
Eleven rör sig säkert och obehindrat i de olika aktiviteterna.
Eleven vill inte vara på redskap eller hög höjd.
Eleven varierar sina rörelser i förhållande till aktiviteten för att till exempel inte ramla eller tappa balansen.
Eleven kan röra blicken åt flera håll utan att ramla eller tappa balansen.
Eleven har svårt att stödja och hålla sin egna kropp uppe.
Eleven ramlar, snubblar eller tappar balansen ibland.
Eleven lyfter sin egna kroppsvikt och klättrar obehindrat.
Eleven hoppar tungt och utan muskeltonus.
Eleven kryper, ålar med passgång.
KOMMENTAR
KOMMENTAR
KOMMENTAR
Eleven visar på svårigheter i sina grundmotoriska färdigheter.
Eleven visar på relativt goda förmågor i sina grundmotoriska färdigheter.
Eleven visar på god förmåga i sia grundmotoriska färdigheter.
Eleven visar på svårigheter att variera sina rörelser och därmed också svårigheter att använda dem i olika fysiska sammanhang.
Eleven visar att den förstår vinsten av att variera sina rörelser till olika aktiviteter.
Eleven visar på automatisering och tillämpar de på ett varierat sätt i förhållande till sin egen kropp och olika aktiviteter.
UTVECKLINGSINRIKTNING
UTVECKLINGSINRIKTNING
UTVECKLINGSINRIKTNING
Att utveckla sina grundmotoriska förmågor.
Att fortsätta utveckla och automatisera de grundmotoriska färdigheterna.
Att själv och tillsammans med undervisande lärare resonera om hur en övning kan göras mer utvecklande.
Att automatisera korsrörelser, balans och kroppskontroll.
Att mer exakt utföra och bli medveten om de olika grundmotoriska färdigheterna och därmed vinna god automatisering.
Att medvetet arbeta med sin egen fortsatta grundmotoriska utveckling.
Att utveckla sin rumsuppfattningsförmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: