Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2017-10-18 20:33 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Idrottsundervisningen planerad utifrån Lgr 11.

Rörelse

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motorik/rörelse
 • Idh  1-3
Du behärskar till viss del de olika motoriska grundformerna t.ex.åla, klättra.rulla, hoppa. Du försöker att anpassa dina rörelser till aktiviteten.
Du behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa relativt väl till aktiviteten.
Du behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa väl till aktiviteten.
Vattenvana/simning
 • Idh  1-3
Deltar i lekar och rörelse i vatten.
Flyter i mag- och ryggläge med stöd.
Simmar 25 meter magläge och 10m ryggläge, doppar huvudet/dyker.
Lekar och spel
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar i rörelseaktiviteter säväl inomhus som utomhus. Du deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för dig själv vid lekar och spel.
Du börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Du börjar hantera med- och motgångar.
Du följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Du kan hantera med-och motgångar.
Musik och rörelse
 • Idh  1-3
Du försöker att röra dig i takt till musiken.
Du försöker röra dig i takt till musiken och klarar enklare danser.
Du försöker anpassa dina rörelser till musiken och klarar de danser vi har provat.

Hälsa och livsstil

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa
 • Idh  1-3
Du kan delta i samtal om vad din kropp behöver för att må bra.
Du kan föra enklare samtal om vad som krävs för att kroppen ska må bra och om hur du upplever olika rörelseaktiviteter.
Du kan reflektera över och samtala om dina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. Du kan förklara hur du ska äta och röra på dig för att få en hälsosam livsstil.

Friluftsliv och utevistelse

 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
 • Idh  1-3
Du kan använda dig av ord som beskriver rumsuppfattning t ex bakom, framför, och förstår att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan med hjälp av diskussion med vuxen passa kartan efter omgivningen och då orientera dig vidare till nästa plats.
Du kan passa kartan och orientera dig till olika platser på skolgården. Du kan hitta var på kartan du befinner dig och du kan orientera dig vidare från en plats till en annan.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt i uteverksamhet i din närmiljö.
Du har kännedom om vad som är lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Du visar hänsyn i naturen.
Du känner till grunderna för allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: