Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2017-10-18 21:08 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

• förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Deltagande och utförande vid motorisk träning
 • Idh  4-6
Eleven deltar i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Eleven anpassar och varierar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Eleven anpassar och varierar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt i övningar där sammansatta grundformer i kombination med redskap tränas, t.ex. olika redskapsbanor och stationsövningar. Eleven anpassar och varierar sina rörelser väl till aktiviteten.
Deltagande och utförande vid olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
 • Idh  4-6
Eleven deltar vid olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus samt anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt vid olika lekar, spel och idrotter samt anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven deltar aktivt vid olika lekar, spel och idrotter, samt anpassar sina rörelser väl till aktivteten.
Rörelseförmåga till musik och dans
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven deltar i danser och rörelser till musik samt i övningar och lekar som innehåller takt och rytm . I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Eleven deltar aktivt i danser och rörelser till musik samt i övningar och lekar som innehåller takt och rytm. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Eleven deltar aktivt i danser och rörelser till musik samt i övningar och lekar som innehåller takt och rytm. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Hälsa och livsstil
Förebyggande av skador
 • Idh  4-6
Eleven kan föra enkla resonemang kring förebyggande av skador och uppvärmningens betydelse.
Eleven kan föra utvecklade resonemang kring förebyggande av skador och uppvärmningens betydelse.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang kring förebyggande av skador och uppvärmningens betydelse.
Simning och nödsituationer vid vatten
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Kunna simma 200 m varav 50 m rygg Kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. (finns ingen stegring inom detta område).
Föra samtal och resonemang
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven har en viss förståelse för kartors uppbyggnad och symboler. Eleven kan orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön med viss säkerhet.
Eleven har en relativt god förståelse för kartors uppbyggnad och symboler. Eleven kan orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön med relativt god säkerhet.
Eleven har en god förståelse för kartors uppbyggnad och symboler. Eleven kan orientera sig i den närliggande natur- och närmiljön med god säkerhet.
Anpassning vid utomhusaktiviteter
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden (klä sig efter väder) och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Säkerhet och hänsynstagande
 • Idh  4-6
Eleven visar till viss del hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett visst ansvar för att plocka fram och undan material.
Eleven visar hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ansvar för att plocka fram och undan material.
Eleven visar god hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett gott ansvar för att plocka fram och undan material.
Samarbete
 • Idh  4-6
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater relativt väl vid de olika aktiviterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: