👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SP - Lärandematris: schema

Skapad 2017-10-22 12:43 i Elinebergsskolan Helsingborg
Uppgiften har handlat om att beskriva sin vardag med hjälp av kunskaper om verb, klockan, skolämnen samt ord som skapat variation i texten.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Detta kan du
Beskriva din skoldag på ett grundläggande sätt
Böja verb
Klockan
Skolämnen
Detta kan du utveckla
Uttrycka flera olika färdsätt
Grundläggande verb
Böja verb i olika personer
Uttryck för tid (un recreo de cinco minutos)
Detta kan du utveckla
Beskriva vad du tycker om och inte tycker om (porque)
Rätt ordföljd
Ord på skolämnen
Förbättra din stavning
Detta kan du utveckla
Använda dig av fler bindeord för längre meningar
Utveckla ett större ordförråd genom lite fler nyckelord (cada día, a veces)
Lär dig lite fler utvecklade verb
Förbättra variation i texten
Detta kan du utveckla
Röd tråd i texten
Bättre säkerhet i prepositionerna