Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirklar åk 5

Skapad 2017-10-23 20:50 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Lämplig att använda i åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda olika lässtrategier.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Du läser en del ord som ordbilder och ljudar en del. Läsningen flyter inte helt.
Du läser det mesta av texter med flyt. Du ljudar långa och krångliga ord. Pausar mellan ord och mellan meningar.
Du läser texter med flyt, du ljudar okända ord. Du följer interpunktionen samt gör en del betoningar för att förstärka texten.
Du läser texter med flyt, ljudar okända ord, följer interpunktionen och levandegör det som du läser genom inlevelse i rösten.
Du rättar dig sällan när du läser fel.
Du reagerar på när ett ord läses fel, och läser ofta om.
Du rättar dig själv om du läser fel.
Du rättar dig själv när du läser fel.
Förstå
  • Sv
Du förstår delar den lästa texten. Svårigheter att svara på frågor "på raderna", "mellan raderna" och "bortom raderna."
Du förstår huvudinnehållet i åldersanpassade texter. Kan oftast svara på frågor "på raderna" och "mellan raderna." Kan delvis/kortfattat svara på frågor "bortom raderna."
Du förstår det mesta av innehållet i åldersanpassade texter. Kan svara på frågor "på raderna" och "mellan raderna." Dina svar är tydligare. Kan också svara på frågor "bortom raderna" och svarar då ofta kortfattat.
Du förstår innehållet i åldersanpassade texter. Kan svara på frågor "på raderna", och utförligt "mellan raderna" och "bortom raderna".

Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfatta text
Du kan skriva några meningar om innehållet. Meningarna står inte i kronologisk ordning.
Du sammanfattar huvudinnehållet i en kort sammanfattning och visar på förståelse för hur händelser i texten hänger samman. Skriver i kronologisk ordning.
Du sammanfattar de viktiga delarna av huvudinnehållet i en kronologisk och mer utförlig sammanfattning.
Du sammanfattar viktiga delar av textens innehåll i en utförlig sammanfattning. Dessutom drar du slutsatser om innehållet genom att skriva om något som framkommer mellan raderna.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter , tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tolka och resonera om budskap
Du reflekterar med hjälp kring texters budskap och visar på någon egen tanke och åsikt kopplat till budskapet.
Du reflekterar kring texters budskap och visar på någon egen tanke och åsikt kopplat till budskapet.
Du reflekterar kring texters budskap och visar på några egna tankar och åsikter kopplade till budskapet.
Du reflekterar utförligt kring texters budskap och visar på flera egna tankar, kunskaper, åsikter och erfarenheter och förklara dina tankar.
Reflekterande boksamtal
Du deltar i samtal om texter genom att hålla med och lyssna. Kan berätta om förutsägelser och innehållet i boken, med hjälp av en vuxen eller med stödfrågor.
Du deltar i samtal om texter genom att berätta om förutsägelser. Du svara på frågor om innehållet.
Du deltar aktivt i samtal om texter, genom att berätta om dina egna åsikter och erfarenheter. Kan berätta om förutsägelser, svara på frågor om innehållet och dra slutsatser utifrån innehållet.
Du deltar aktivt i samtal om texter och kan berätta om förutsägelser, svara på frågor om innehållet, ställa frågor och dra slutsatser utifrån det som är outtalat i texterna. Du för samtalet framåt genom att knyta an till andras tankar.

Beskriver sin upplevelse av läsningen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Upplevelse
Beskriver något om läsupplevelsen.
Beskriver något om läsupplevelsen. Förklarar och motiverar delvis.
Beskriver några saker kring sin egen läsning, förklarar och motiverar.
Beskriver flera saker kring sin egen läsning, förklarar och motiverar mer utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: