Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, åk 1-3

Skapad 2017-10-24 13:45 i Slättaskolan Falun
Kunskapsutveckling i bild för åk. 1-3.
Grundskola 1 – 3 Bild

Denna matris visar elevens kunskapsutveckling i bild för åk. 1 - 3 (nivå 1-4). Den sista rutan längst till höger motsvarar lägsta godtagbara kunskapsnivå i slutet av åk. 6.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav för betyget E i åk 6
Framställa bilder och bildarbeten
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag skapar bilder.
Jag skapar bilder utifrån en given idé. Jag slutför bilderna jag påbörjat. Jag behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Jag har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Jag har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger det ett personligt uttryck. Jag kommer med egna förslag på hur uppgiften kan lösas.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder. Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden.
Kommunicera med hjälp av bilder
 • Bl
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag berättar med bilderna jag har skapat.
Mina bilder har ett budskap. Jag kan illustrera en berättelse till t. ex. ett ämnesområde jag arbetar med. Jag kan berätta vad mina bilder föreställer.
Mina bilder har ett tydligt budskap. De förstärker till viss del en berättelse till ex. ett arbetsområde som jag arbetar med. Jag kan berätta om bilder och delge mina tankar.
Mina bilder är genomtänkta och har ett tydligt budskap. De förstärker en berättelse till ett arbetsområde jag arbetar med. Jag kan berätta om och reflektera kring egna och andras bilder och delge mina tankar och idéer.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicera erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kan presentera sina bilder med en viss anpassning till syfte och sammanhang.
Använda olika tekniker, verktyg och material
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Med hjälp av stöd använder jag material, verktyg och tekniker för att skapa bilder.
Jag kan hantera några material, verktyg och tekniker för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Jag kan hantera flera material, verktyg och tekniker för att skapa två- och tredimensionella bilder.
Jag kan hantera flera olika material, verktyg och tekniker för att skapa olika uttryck i två- och tredimensionella bilder. Jag kan även kombinera olika bildelement.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Omdömen om arbetsprocessen
Jag har mött olika bilder och bildarbeten och kan med hjälp av stöd börja samtala om dem.
Jag kan med hjälp av stöd börja fundera över hur bilder och bildarbeten kan förbättras.
Jag har prövat att ge andra respons på deras bilder. Jag har fått respons av andra på mina egna bilder.
Jag har egna idéer på hur bilder och bildarbeten kan förbättras.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang och bildhistoria
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag har mött bilder från olika tider.
Jag känner till att det finns bilder från olika tider. Jag kan med hjälp av stöd samtala om bilder från olika tider.
Jag känner till att bilder från olika tider har olika betydelse och budskap. Jag kan samtala om bilder från olika tider.
Jag kan hitta likheter och skillnader i bilders olika budskap och betydelse genom tiderna. Jag kan på ett enkelt sätt samtala om de likheter och skillnader jag funnit i bilder från olika tider.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: