Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2-3 Glunten, God läsutveckling

Skapad 2017-10-24 15:04 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
God läsutveckling
Grundskola F – 3 Svenska

LÄSA

Vi arbetar med den fonologiska medvetenheten i grupp genom rim, ramsor, sång och stavelsen. I F-1an fokuserar vi varje vecka på en bokstav och upptäcker var i ordet man kan höra bokstavens ljud.
I F-3 an läser vi gemensamma texter och samtalar om innehållet. Barnen får även i par eller liten grupp läsa för varandra och reflektera över bokens innehåll.
Varje vecka finns det tid avsatt för egen läsning och tid för arbete med läsförståelse.
Vi upptäcker vad som är karakteristiskt för olika typer av texter tex. dikt, sagor och faktatexter.

Utvecklingsschemat visar på barnets läsutveckling och bygger på boken "God läsutveckling" av Ingvar Lundberg.

De färglagda rutorna i utvecklingsschemat visar de framsteg barnet uppnått. De som ännu inte är ifyllda beskriver de mål barnet har att arbeta vidare med. Den läses nerifrån och upp.

Fonologisk medvetenhet
Ordavkodning
Flyt i läsningen
Läsförståelse
Jag läser engagerat och länge.
Jag kan läsa kritiskt och reflekterande.
Jag kan läsa böcker på mer än 100 sidor med nästan enbart text.
Jag kan läsa och förstå text i dagstidningar.
Jag kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.
Jag klarar att övervaka min egen läsning.
Jag kan läsa ord som tjugo, stjärna och skylt.
Jag kan söka fakta i olika källor.
Jag kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag. **
Jag kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättelse.
Jag kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.
Jag kan läsa ord som spruta, struts, krita.
Jag kan uppfatta den "röda tråden" i en berättelse. **
Jag kan höra vilket nytt ord det blir om o i sol byts ut mot i, då blir det sil.
Jag prövar att läsa okända ord på egen hand.
Jag kan läsa och följa en anvisning.
Jag kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir s+kor blir skor. **
Jag kan läsa ord som spel, gris, blöt.
Jag hinner med att läsa textremsorna på TV.
Jag kan "läsa mellan raderna".
Jag kan ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, t ex leka -l blir eka.
Jag kan läsa ord som busa, leka, måla.
Jag kan läsa en hel bok med lite mer text och färre bilder.
Jag kan koppla det jag läst till egna erfarenheter och tidigare kunskap.
Jag kan dela upp ordet bil i b-i-l och måla i m-å-l-a.
Jag kan läsa ord som is, sol, räv. *
Jag kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand. **
Jag pratar gärna och ställer frågor om det jag läst.
Jag kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus. *
Jag känner igen vanliga småord som jag, hej, och.
Jag läser barnserier.
Jag kan läsa och förstå ett helt stycke.
Jag kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Jag försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Jag rättar mig själv när jag läser.
Jag frågar gärna och vill veta vad nya ord betyder.
Jag kan höra vilket första ljudet i ord är, t ex m-mat, och s-sol.
Jag känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar.
Jag kan läsa meningar som "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Jag kan läsa och förstå en lång mening, t ex "Musen heter Max och bodde i en liten papplåda".
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t ex ko (1), må-la (2).
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
Jag kan läsa enkla meningar som "Mia leker med Max". *
Jag kan läsa och förstå en enkel mening, t ex "Mia leker med Max". *
Jag kan höra rim, jag kan rimma.
Jag kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
Jag kan läsa enkla ord och första vad de betyder.
Ny aspekt
Fonologisk medvetenhet
Ordavkodning
Flyt i läsningen
Läsförståelse
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: