Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiger and the spider.

Skapad 2017-10-25 09:29 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9

Rubrik 1

Förbättringsområde
Godkänd nivå
Högre nivå
Ordval
Har svårt att göra sig förstådd, använder påhittade eller svenska ord.
Gör sig förstådd men använder ett mycket enkelt språk med många upprepningar.
Uttrycker sig varierat och korrekt.
Grammatik
Grammatikfel stör förståelsen.
Enstaka grammatiska fel finns men utan betydelse för förståelsen.
Uttrycker sig korrekt.
Röd tråd
Strukturen på arbetet stör förståelsen
Försök till röd tråd finns
En klar och tydlig struktur finns.
Utvecklar stoffet
Magert innehåll. Följer inte anvisningarna.
Skriver kortfattat men följer anvisningarna
Berättar och beskriver utförligt på ett personligt och engagerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: