Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 17 Idrott & Hälsa Toråsskolan åk 2-3

Skapad 2017-10-25 21:01 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Grundläggande krav i ämnet Idrott och Hälsa på Toråsskolan

• Du kommer i tid och är rätt utrustad.

• Du deltar regelbundet och aktivt efter bästa förmåga.
Bedömning kopplas till den nivå som är relevant för respektive årskurs

RÖRELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bollspel och lekar
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt efter din förmåga både inomhus och utomhus.
Du deltar aktivt och visar hänsyn till andra i gruppen i olika lekar och spel. Du känner till regler och tar ansvar för dig själv.
Du deltar aktivt och visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Du känner till och förstår regler och följer dem. Du visar en god teknik i olika lekar och spel.
Motorik
Tex springa, hoppa, fånga, klättra, krypa, kasta, rulla,åla mfl
 • Idh
 • Idh  1-3
Du deltar aktivt och tränar motoriska grundformerna.
Du visar en god motorik i olika moment. Ex klättra, springa, hoppa, rulla och kasta.
Du visar en mycket god motorik i olika moment. Du utför rörelserna på ett smidigt och kontrollerat sätt.
Rörelse till musik och dans
 • Idh  1-3
Du kan röra dig fritt till musik.
Du kan röra dig fritt till musik och härma enkla rörelser till musik.
Du kan härma enklare rörelser och röra dig i takt till musiken.
Simning
Gäller åk 2
 • Idh  1-3
Du kan simma 25 meter i magläge och 10 meter i ryggläge. Du kan hoppa/ dyka på djupt vatten.
Simning
Gäller åk 3
 • Idh  1-3
Du kan simma 50 meter i magläge och 25 meter i ryggläge. Du kan hoppa/dyka på djupt vatten.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samarbete och respekt för andra
 • Idh  1-3
Du är en schysst kompis.
Du bidrar till att lektionen fungerar på ett bra sätt.
Du kan idrotta med olika klasskamrater. Du börjar kunna hantera med- och motgångar.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orientering
 • Idh  1-3
Du vet vad en karta är och vad man har den till.
Du förstår hur en karta är uppbyggd. Du visar att du kan orientera dig relativt väl i miljöer i skolan med hjälp av kartor. Ex i klassrum, idrottshall och skolgård.
Du visar att du kan orientera dig väl i miljöer i skolan med hjälp av kartor. Ex i klassrum, idrottshall och skolgård.
Friluftsliv
Genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö.
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö utifrån egna förutsättningar.
.
Allemansrätten
Detta moment innebär att du har deltagit i undervisningen om allemansrätten.
 • Idh  1-3
Du känner till allemansrättens grunder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: