Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6-9

Skapad 2017-10-26 14:27 i Båtsmansskolan Härryda
Matrisen är för bedömning av förmågorna eleven skall utveckla i matematikämnet för de olika nivåerna E-A hänvisas till skolverket .
Grundskola 6 – 9 Matematik

Matematik årskurs 9

E
C
A
Eleven kan formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Eleven kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Eleven kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang
Eleven kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: