Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

Skapad 2017-10-31 09:11 i Torpskolan Lerum
Utvecklingsmatris Moderna språk: skriva
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en franktalande
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en franskktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på franska.
att bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att använda ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd.
Du försöker att variera dig genom att t.ex. använda synonymer. Du börjar använda sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd.
att använda grammatik
Du gör grammatsika fel som förstör förståelsen
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
att använda grammatik
Du glömmer att böja verben.
Du är medveten om tempusböjning, men göra vissa fel ibland.
Du klarar av att välja rätt tempus.
att bygga meningar och uttrycka samband
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta. T.ex kan dina meningar ibland sakna verb, vilket påverkar begripligheten.
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Det finns bisatser med i din text.
Du varierar menings-byggnaden.
att bygga meningar
Du startar dina meningar på liknande sätt, ofta med samma ord.
Du startar dina meningar på liknande sätt, t.ex. med subjektet.
Du börjar varierar sättet att starta meningarna, t.ex börjar du ibland med ett adverbial.
Du varierar sättet att starta meningarna.
att anpassa språket efter mottagare, situaiton och syfte
Du tar ibland hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller att förklara sådant du tror att mottagaren inte förstår.
Du tar hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller använda slanguttryck i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: