Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi "Upptäck Sverige" åk 4

Skapad 2017-10-31 11:02 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 4 Svenska Geografi

Upptäck Sverige

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Kartkunskap
Du ska kunna läsa av en karta med hjälp av symboler, färger och väderstreck.
Du ska kunna söka geografisk kunskap med hjälp av en kartbok.
Natur- och kulturlandskap
Kunna beskriva vad som menas med ett naturlandskap och ett kulturlandskap.
Namngeografi
Känna till hur Sverige delas in landsdelar, landskap och våra viktigaste orter, berg, hav och vatten
Miljö
Utvecklar kunskaper om de naturgivna processer som på såväl kort som lång sikt formar och förändrar naturlandskapet, ser människans påverkan på dessa processer och värdera dess konsekvenser.
Naturtillgångar
Utvecklar förmågan att reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ för resursanvändning utifrån ett ekologiskt tänkande.
Levnadsvillkor
Vidgar sina kunskaper om människans olika ekonomiska, tekniska, politiska och kulturella aktiviteter och hur de länkar samman platser och regioner samt reflekterar över följderna av sådana samband.
Kunna söka, värdera och använda fakta från olika källor

Svenska

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Skriva
Du kan ta till dig innehållet i en faktatext och sortera ut vad som är viktigt, för att skriva din egen text.
Läsa
Du kan läsa en sakprosatext genom att använda för texten lämpliga lässtrategier, som du kan göra en kronologiska sammanfattningar av.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: