Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska ht 17

Skapad 2017-10-31 15:02 i Västra skolan Falun
Grundskola 7 – 9 Engelska
behöver utvecklas
→→
→→→
Lyssna - reception
Eleven har svårt att förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta vissa detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i ett måttligt tempo
Eleven kan förstå helheten och uppfattar alla detaljer i talad engelska i ett måttligt tempo.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket har eleven svårt att välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i hög utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Läsa - reception
Eleven kan inte förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven inte välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i hög utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven inte formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven inte bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven till viss del bearbeta och göra förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven inte formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och med anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven till viss del bearbeta och ibland göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna (skriftliga) framställningar.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: