👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 1 Atomen

Skapad 2017-10-31 21:59 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Begreppsbedömning grundläggande kemi
Gymnasieskola Kemi

Matrisen bedömer begreppsförståelse i grundläggande kemi avsnitt 2 Från idé till Teori samt avsnitt 3 Atomen liten och helt avgörande.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Begreppsförståelse
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från arbetsområdet. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. Utifrån något exempel redogör eleven översiktligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från arbetsområdet. Eleven använder dessa med viss säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och exemplifiera kemiska förlopp och företeelser. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt för hur kemins modeller och teorier utvecklas.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder från vart och ett av kursens olika områden. Eleven använder dessa med säkerhet för att söka svar på frågor samt för att beskriva och generalisera kring kemiska förlopp och företeelser. Utifrån några exempel redogör eleven utförligt och nyanserat för hur kemins modeller och teorier utvecklas.