👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelser till musik, takt och rytm.

Skapad 2017-11-01 10:59 i Tullbroskolan Falkenberg
Eleven skall under två lektioner genomföra dansen "fireball". Utöver dansen skall eleven bedöma sig själv och andra med hjälp av Ipad och identifiera rörelsekvalitéer.
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
F - Ej underlag för bedömning
E
C
A
Hålla takten till musiken
Eleven kan under några gånger förhålla sig till musikens takt.
Eleven håller oftast takten till musiken
Eleven förhåller sig väl till musikens takt.
Rörelsekvalité
Elevens rörelser är stela.
Elevens rörelser är utvecklade i under- eller överkropp.
Eleven utstrålar en säkerhet och rörelserna är välutvecklade i både över- och underkropp.