Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HÖSTPRAT - uppgiftsspecifik bedömningsmatris

Skapad 2017-11-03 07:28 i Västra skolan Falun
I årskurs nio skriver eleverna varsitt höstprat. De väljer en bild och musik som förstärker textens budskap på något sätt.
Grundskola 9 Svenska

Radioprogrammet Sommar i P1 är en stor del av svensk radiohistoria. Nu har du fått möjlighet att skriva ett eget höstprat och kombinera det med musik och bild.

Ännu ej godkänd nivå
.
Grundläggande förmågor
Utvecklade förmågor
Välutvecklade förmågor
Innehåll
Har arbetat med, men har inte till fullo kunnat visa sin förmåga eller kunskap
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar i huvudsak som ett bidrag till höstprat i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar relativt väl som ett bidrag till höstprat i P1.
Eleven följer instruktionen och sommarpratet fungerar väl som ett bidrag till höstprat i P1.
Struktur
Höstpratet är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Höstpratet är relativt väl sammanhängande med tydlig struktur, till exempel genom inledning och avslutning.
Höstpratet är väl sammanhängande och välstrukturerat, till exempel genom en effektiv inledning och avslutning.
Språk
Ordvalet är enkelt. Ordvalet är lämpligt och fungerar i sammanhanget
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat. Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet.
Ordvalet är välutvecklat, genom att vara varierat, träffande och specifikt. Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet.
Skriva - textkvalitet
.
Du kan skriva olika slags texter med: - enkel textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd). - i huvudsak fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten). - eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du kan skriva olika slags texter med: - utvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd). -relativt väl fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten). - eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du kan skriva olika slags texter med: - välutvecklad textbindning (meningsbyggnad, stycken och röd tråd). - väl fungerande anpassning till syfte (vad texten ska förmedla) och mottagare (vem som läser texten). - eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Kombination av text, bild och ljud
Text, bild och musik samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt så att eleven förstärker och levandegör budskapet i sin text.
Text, bild och musik samspelar på ett ändamålsenligt sätt så att eleven förstärker och levandegör budskapet i sin text.
Text, bild och musik samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt så att eleven förstärker och levandegör budskapet i sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: