👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Vatten och luft

Skapad 2017-11-05 11:05 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 NO (år 1-3)

Bedömningsmatris kopplad till arbetet med arbetsområdet Vatten och luft i årskurs 2.

Vattnets olika former och faser

Ett syfte med undervisningen är att eleverna ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Eleverna ska utveckla förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara.
Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Vattnets olika former
  • NO  1-3
Du har viss kunskap om att vatten finns i olika former och du kan ge något exempel.
Du kan vattnets olika former fast flytande och gas. Du kan ge exempel på de olika formerna.
Du kan vattnets olika former fast, flytande och gas. Du kan ge exempel på de olika formerna och förklara exempelvis att vatten är i fast form vid minusgrader.
Övergångarna mellan vattnets olika former.
  • NO  1-3
Du har viss kunskap om vad som händer vid övergångarna mellan vattnets olika former. Du behöver stöd av pedagog för att visa med bild och ord. Du använder vardagliga ord för att förklara.
Du kan beskriva övergångarna mellan vattnets olika former med hjälp av ord och bild. Du använder vardagliga ord och några naturvetenskapliga ord.
Du kan beskriva övergångarna mellan vattnets olika former med hjälp av ord och bild. Du använder naturvetenskapliga ord som avdunstning, kondensering, smältning och stelning. Du kan rita upp en tydlig modell över vad som händer.

Luftens grundläggande egenskaper

Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Luftens grundläggande egenskaper och hur da kan observeras
  • NO  1-3
Du har viss kunskap om luftens egenskaper. Du behöver stöd av pedagog för att kunna beskriva.
Du kan beskriva några av luftens egenskaper. Du känner exempelvis till att varm och kall luft tar olika stor plats.
Du kan beskriva luftens egenskaper Du känner exempelvis till att varm och kall luft tar olika stor plats eftersom molekylerna rör sig olika snabbt.

Blandningar och lösningar

Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Blandningar och lösningar
Du har viss kunskap om blandningar och lösningar. Du behöver stöd av pedagog för att använda filtrering och avdunstning för att dela upp. Du använder vardagliga ord.
Du vet skillnaden på en blandning och en lösning. Du kan använda filtrering och avdunstning för att dela upp. Du använder vardagliga ord och naturvetenskapliga ord.
Du vet skillnaden på en blandning och lösning. Du kan använda filtrering och avdunstning för att dela upp. Du kan tydligt redogöra för hur det går till samt du använder många naturvetenskapliga ord.

Metoder och arbetsätt

I vårt arbete med Vatten och luft tränar vi på att göra enkla undersökningar för att lära oss mer samt befästa de kunskaper vi har och får. Vi tränar på att ställa hypoteser och dokumentera vårt arbete. Vi tränar på att använda ord och begrepp kopplade till ämnet när vi skriver och samtalar.
Du är på väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar kunskaper
Enkla undersökningar
  • NO  1-3
Med stöd av pedagog ställer du en enkel hypotes och genomför enkla undersökningar.
Du ställer på egen hand en enkel hypotes. Du kan genomföra enkla undersökningar.
Du ställer på egen hand en enkel hypotes samt motiverar hur du tänker. Du genomför enkla undersökningar och drar en slutsats.
Dokumentation
  • NO  1-3
Du dokumenterar till viss del dina undersökningar med exempelvis bilder och ord.
Du dokumenterar dina undersökningar med exempelvis bilder och ord.
Du dokumenterar dina undersökningar med välutvecklad text och tydliga bilder.