Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning - ht år 2 (skriftligt)

Skapad 2017-11-06 16:04 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 2 Matematik

Nedanstående matris redovisar resultaten för Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning för höstterminen år 2.

Taluppfattning

  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
L
M
H
Talraden före/efter
Endast efter, området 11-19 - Fråga 1 (minst 3 av 4)
Före och efter, området 0-50 - Fråga 1 (minst 2 av 3)
Före och efter, området 0-201 - Fråga 1 (minst 2 av 3)
Tals värde
Området 0-30 - Fråga 2 (minst 2 av 3)
Området 1-50 - Fråga 2 (minst 2 av 3)
Testas ej
Talföljd
Testas ej
Testas ej
Räkna uppåt och nedåt, 2 och 5-hopp - Fråga 2 (minst 4 av 6 hopp korrekta)
Tallinjen
Området 0-20, en markering för varje heltal - Fråga 3 (minst 4 av 5)
Området 0-40, en markering för varje heltal - Fråga 3 (minst 4 av 6)
Området 0-100, ej markeringar för varje heltal, uppskattning krävs - Fråga 3 (minst 5 av 7)
Storleksordna tal
Området 0-30 - Fråga 5 (korrekt ordning, godkänt även om störst först)
Området 0-100 - Fråga 5 (ett misstag godkänt, godkänt även om störst först)
Testas ej

Beräkningar

  • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  • Ma   3   Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
L
M
H
Dela upp tal
Området 0-10 - Fråga 4 (minst 2 av 3)
Området 0-20 - Fråga 4 (minst 2 av 3)
Testas ej
Beräkna
Addition och subtraktion inom området 0-10 - Fråga 6 och 7 (minst 3 av 4 på respektive fråga)
Addition och subtraktion inom området 0-20 - Fråga 6 och 7 (minst 3 av 4 på respektive fråga)
Multiplikation inom tabellerna 2, 3, 4, 5 - Fråga 6 (minst 3 av 4)
Likhetstecknet
Addition inom området 0-10, summan sist, lucka på andra termen - Fråga 8 (minst 3 av 4)
Addition inom området 0-10, summan både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga 8 (minst 3 av 4)
Addition och subtraktion inom området 0-30, summa/differens både först och sist, lucka på någon av termerna - Fråga 4 och 5 (minst 3 på respektive fråga)
Olika uttrycksformer
Testas ej
Testas ej
Addition och subtraktion - Fråga 9 (Två godtagbara lösningar krävs)

Problemlösning

  • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  • Ma   3   Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
L
M
H
Problemlösning
Testas ej
Hitta rätt i prislista och addera två varor inom området 0-100 - Fråga 9
Addition av flera termer, dela lika - Fråga 7 och 8 (korrekta svar och minst en korrekt redovisad lösning)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: