Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden år 5

Skapad 2017-11-07 14:53 i Dalabergsskolan Uddevalla
Vasatiden och Stormaktstiden år 5
Grundskola 5

Vasatiden

Jag övar
enkel
utvecklad
välutvecklad
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av reformationen och hur den förändrade kyrkan.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av reformationen och hur den förändrade kyrkan.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av reformationen och hur den förändrade kyrkan.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av Gustav Vasas ökade skatteuttag.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av Gustav Vasas ökade skatteuttag.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av Gustav Vasas ökade skatteuttag.
Jag beskriver på ett enkelt sätt hur Gustav Vasa stärkte kungamakten.
Jag beskriver på ett utvecklat sätt hur Gustav Vasa stärkte kungamakten.
Jag beskriver på ett välutvecklat hur Gustav Vasa stärkte kungamakten.
Jag visar på ett enkelt sätt hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Jag visar på ett utvecklat sätt hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Jag visar på ett välutvecklat sätt hur Sverige idag bär spår av reformationen.
Historiskt källmaterial (granska, tolka och värdera källor)
Jag kan på ett enkelt sätt använda historiska källor för att dra slutsater om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.
Jag kan på ett utvecklat sätt använda historiska källor för att dra slutsater om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.
Jag kan på ett välutvecklat sätt använda historiska källor för att dra slutsater om hur människor levde och resonera om källornas användbarhet.
Förmågan att reflektera över min egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om varför olika beskrivningar av Gustav Vasa ser olika ut.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas.
Jag kan använda begreppen, orsak, konsekvens och källa. Andra exempel: jordebok, fogde, protestant, katolik, skatt, avlatsbrev.
Jag kan använda begreppen, orsak, konsekvens och källa. Andra exempel: jordebok, fogde, protestant och katolik, skatt, avlatsbrev,
Jag kan använda begreppen, orsak, konsekvens och källa. Andra exempel: jordebok, fogde, protestant och katolik, skatt, avlatsbrev,

Stormaktstiden

Jag övar
enkel
utvecklad
välutvecklad
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av den svenska statens uppbyggnad.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av den svenska statens uppbyggnad.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om orsaker till och konsekvenser av den svenska statens uppbyggnad.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om orsaker till häxprocesser och olika företeelser i bondesamhället.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om orsaker till häxprocesser och olika företeelser i bondesamhället.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om orsaker till häxprocesser och olika företeelser i bondesamhället.
Jag beskriver på ett enkelt sätt hur svenska staten byggdes upp.
Jag beskriver på ett utvecklat sätt hur svenska staten byggdes upp.
Jag beskriver på ett välutvecklat sätt hur svenska staten byggdes upp.
Jag beskriver på ett enkelt sätt hur kungarnas kontroll över landet stärktes.
Jag beskriver på ett utvecklat sätt hur kungarnas kontroll över landet stärktes.
Jag beskriver på ett välutvecklat sätt hur kungarnas kontroll över landet stärktes.
Jag visar på ett enkelt sätt hur svenska statens uppgifter har utökats fram till idag.
Jag visar på ett utvecklat sätt hur svenska statens uppgifter har utökats fram till idag.
Jag visar på ett utvecklat sätt hur svenska statens uppgifter har utökats fram till idag.
Förmågan att reflektera över min egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Jag kan på ett enkelt sätt resonera om skillnader i olika framställningar av stormaktstiden och vad de beror på.
Jag kan på ett utvecklat sätt resonera om skillnader i olika framställningar av stormaktstiden och vad de beror på.
Jag kan på ett välutvecklat sätt resonera om skillnader i olika framställningar av stormaktstiden och vad de beror på.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap kan ordnas, skapas och användas.
Jag kan använda begreppen orsak, konsekvens, skillnad, likhet och stormaktstiden.
Jag kan använda begreppen orsak, konsekvens, skillnad, likhet och stormaktstiden.
Jag kan använda begreppen orsak, konsekvens, skillnad, likhet och stormaktstiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: