Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN-rollspel

Skapad 2017-11-07 19:43 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
MÅL SH2 * Demokrati och politiska system på nationell och internationell nivå. Maktfördelning och möjlighet att påverka. Mänskliga rättigheter. • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor. • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker.
Gymnasieskola Samhällskunskap

Rubrik 1

Betyg E
D
Betyg C
B
Betyg A
Kunskaper om aktuella samhällsfrågor
Eleven kan översiktligt redogöra för hur olika samhällens organisation påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven kan utförligt redogöra för hur olika samhällens organisation påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden.
Analysförmåga
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Egen ståndpunkt
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Presentationsförmåga
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: