Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

argumenterande text åk 9 (Sv/Sh)

Skapad 2017-11-09 08:59 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 9 Samhällskunskap Svenska
E
C
A
Struktur
Debattartikeln har en i huvudsak fungerande struktur. Eleven använder textbindning (det finns en viss koppling mellan inledning, stycken och avslutning, samt mellan meningar.)
Debattartikeln har en relativt väl fungerande struktur. Eleven använder utvecklad textbindning (det finns relativt väl fungerande kopplingar mellan inledning, stycken och avslutning, samt mellan meningar.)
Debattartikeln har en väl fungerande struktur. Eleven använder väl utvecklad textbindning (det finns tydliga kopplingar mellan inledning, stycken och avslutning, samt mellan meningar.)
Innehåll
Elevens ställningstagande framgår i huvudsak. Texten är i huvudsak anpassad till texttypen debattartikel (innehåller ställningstagande/tes och argument). Argumenten är enkla och bygger på till viss del underbyggda resonemang.
Elevens ställningstagande framgår i relativt tydligt. Texten är relativt väl anpassad till texttypen debattartikel (argument och motargument är relevanta och tydligt kopplade till ställningstagandet/tesen). Argumenten är relativt väl utvecklade och bygger på relativt väl underbyggda resonemang.
Elevens ställningstagande framgår tydligt. Texten är anpassad väl anpassad till texttypen debattartikel (argument och motargument är relevanta, träffsäkra och tydligt kopplade till ställningstagandet/tesen). Argumenten är väl utvecklade och bygger på väl underbyggda resonemang.
Språk
Viss språklig variation. (Enkelt ordval. Viss omotiverad upprepning förekommer.) Meningarna fungerar i huvudsak (t ex få ordföljds- eller syftningsfel). Följer i huvudsak regler för stavning och skiljetecken. Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Relativt god språklig variation. (Orden passar i sammanhanget. Synonymer förekommer) Meningarna är av varierande längd och fungerar relativt väl (inga ordföljds- eller syftningsfel). Följer relativt väl regler för stavning och skiljetecken. Språket är i relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
God språklig variation. (Ordvalet är nyanserat, träffsäkert, specifikt). Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl. Följer regler för stavning och skiljetecken. Språket är väl anpassat efter syfte, mottagare och sammanhang.
Källor
Valt en källa som du hämtar information ifrån.
Källan anges korrekt och används på ett bra sätt samt tillför argument till din text.
Källan används på ett mycket bra sätt och lyfter din text.
Respons
Du har gett respons på ett enkelt sätt. Du har använt någon del av responsen till bearbetning av din text.
Du har gett respons på ett utvecklat sätt och ger något konkret förbättringsförslag. Du har har använt flera delar av responsen som avsevärt förbättrar din text.
Du har gett respons på ett väl utvecklat sätt och ger flera konkreta förbättringsförslag. Du har på ett uppenbart sätt reflekterat över den respons du fått och och förbättrat din text utifrån denna.
innehåll (samhällskunskap)
Du har valt ett ämne som är relevant. Du nämner några orsaker/konsekvenser kring din samhällsfråga. Du presenterar några lösningar på ditt problem.
Ditt ämne upplevs engagerande. Du har med några orsaker och konsekvenser som du kopplar till din samhällsfråga. Dina lösningar är delvis grundade och relevanta.
Du placerar in ditt ämne i ett större sammanhang. Du redogör för orsaker och konsekvenser på ett övertygande sätt. Dina lösningar är välgrundade och mycket relevanta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: