Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2017-11-12 23:04 i Maria Parkskolan Helsingborg
Matrisen används i arbetsområdet "Berättande text" i skolår 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Skribenten bedöms efter följande fyra huvudrubriker; * Kommunikativ kvalité * Innehåll * Strukturer * Språk

E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen. Du behandlar ämnet för din berättelse på ett enkelt sätt. Din text fungerar i huvudsak som en berättande text
Du följer instruktionen. Du behandlar ämnet för din berättelse på ett utvecklat sätt. Texten fungerar relativt väl som en berättande text.
Du följer instruktionen. Du behandlar ämnet för din berättelse på ett välutvecklat och nyanserat sätt Texten fungerar väl som en berättande text
Innehåll
Texten är begriplig för läsaren. Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. stämningar, upplevelser, känslor.
Texten är sammanhängande och relativt tydlig. Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. stämningar, upplevelser, känslor.
Texten är sammanhängande och tydlig. Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. stämningar, upplevelser, känslor.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Texten har enkel textbindning genom sambandsord ( t.ex. och, men, när) Styckeindelning förekommer men fungerar inte alltid.
Texten är relativt väl sammanhängande och tydlig. Texten har utvecklad textbindning genom mer varierande sambandsord ( t.ex. eftersom, därför att) Styckeindelning fungerar väl.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Texten har välutvecklad och varierad textbindning Styckeindelning fungerar väl.
Språk och stil Skrivregler
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus är i huvudsak korrekt. Du följer i huvudsak regler /normer för stavning, stor bokstav, punkt och komma.
Väljer medvetet ord som passar till innehållet och varierar ordvalet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv Du följer relativt väl regler /normer för stavning, stor bokstav, punkt och komma.
Väljer ord som är träffande och specifika. Meningsbyggnaden väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt Du följer väl regler /normer för stavning, stor bokstav, punkt och komma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: