Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikprojekt år 9

Skapad 2017-11-13 20:05 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Teknik
Arbetar mot =>
E
C
A
Tekniska lösningar Hur fungerar er tekniskaprodukt/del/system. Svar på frågan hur fungerar..... ALLA
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material och deras användning Panta burkar Aluminium Hur biogas framställs/används
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten ALLA
Eleven kan genomföra enkla teknikarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Formulera & välja alternativ Driv i arbetet/ självständigt eller i behov av stöd ALLA
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera arbetet Processen i arbetet ska gå att följa. Presentation av arbetet i form av presentation/film ALLA
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och presentationer där avsikten i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och presentationer där avsikten i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och presentationer där avsikten i arbetet är väl synliggjord.
Tekniskasystem och säkerhet Attack/försvar Biogas
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska system i samhället (på mars) samverkar/fungerar och visar på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället (på mars) samverkar/fungerar och visar på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur tekniska system i samhället (på mars) samverkar/fungerar och visar på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser Individ/samhälle/MILJÖ Säkerhet Attack/försvar Bort med oljepannan Biogas Panta burkar Ändrat värmesystem.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: