Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmål SFI D

Skapad 2017-11-16 17:21 i Campus Futura SFI Tanum
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Bedömning av kursmål under kursens gång.

Receptiva färdigheter

med stöd/till viss del
enkel/grundläggande förmåga
utveckla/god förmåga
väl utvecklad/mycket god förmåga
Höra
Hörförståelse Eleven kan förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Läsa
Läsförståelse Eleven kan läsa, förstå och använda enkla texter med viss komplexitet i vardags-,samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A

Produktiva färdigheter

med stöd/till viss del
enkel/grundläggande förmåga
utveckla/god förmåga
väl utvecklad/mycket god förmåga
Samtala
Muntlig interaktion Eleven kan medverka i både informella och mer formella situationer i vardags-,samhälls-och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Tala
Muntlig produktion Eleven kan kommunicera både i informella och mer informella situationer i vardags-,samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Skriva
Skriftlig färdighet Eleven kan kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: