Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4 17/18

Skapad 2017-11-17 15:57 i Esperedskolan Halmstad
Samhällskunskap år 4 17/18
Grundskola 4 Samhällskunskap

Aktuella samhällsfrågor och Lag och rätt

AKTUELLA SAMHÄLLSFRÅGOR

Grund
Utmaning 1
Samhällsfrågor
Samhällskunskap - undersöka elevnära samhällsfrågor
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. -Diskussioner kring aktuella samhällsfrågor. (Lilla Aktuellt)
Du kan undersöka elevnära samhällsfrågor och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. - Diskussioner kring aktuella samhällsfrågor. (Lilla Aktuellt)
Samhällsfrågor
Samhällskunskap - värdera och uttrycka åsikter
Du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. - Diskussioner kring aktuella samhällsfrågor.

RÄTTSSKIPNING/LAG OCH RÄTT vt -18

Grund
Utmaning 1
Kunskaper
Berätta om några lagar och påföljder (straff) vi har i Sverige.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. * Jag kan berätta om en lag och en påföljd/straff som vi har i Sverige.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. * Jag kan berätta om flera lagar och flera påföljder/straff som vi har i Sverige.
Resonemang
Berätta om varför vi har lagar och regler i samhället och om vad konsekvenserna blir om vi inte har det.
Eleven beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om varför vi har lagar och regler i samhället och jag kan föra ett enkelt resonemang om ett samhälle utan lagar och regler. Enkelt resonemang: A leder till B.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om varför vi har lagar och regler i samhället och jag kan föra ett utvecklat resonemang om ett samhälle utan lagar och regler. Utvecklat resonemang: A leder till B som leder till C.
Resonemang
Berätta om vilka konsekvenser kriminalitet kan ha.
Eleven beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om vilka konsekvenser kriminalitet kan ha för mig själv.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. * Jag kan berätta om vilka konsekvenser kriminalitet kan ha för samhället (Oskarström, Halmstad, Sverige)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: