Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i franska för årskurs 7-9, åk 8, VT-2018

Skapad 2017-11-18 13:24 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kunskapskraven och frågebatteri som bedömningsstöd
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
E
D
C
B
A
1. Läsa/Lyssna
 • M2
 • M2
Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Bedömningsstöd
Kan eleven förstå mycket enkla texter på ett övergripande plan, om ämnen som främst utgår från jaget? Uttrycker sig eleven mycket enkelt men fullt begripligt?
Kan eleven förstå enkla texter till sin helhet och till viss del på detaljnivå, om ämnen som är bekanta? Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar?
Kan eleven förstå enkla texter till sin helhet och på detaljnivå, om ämnen på mer allmängiltig nivå? Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Räcker ordförrådet till för viss nyansering?
2. Egen produktion
 • M2
 • M2
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
3.Egen produktion
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion
Bedömningsstöd
Kan eleven till viss grad använda sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion? För kommunikation? Är språket enkelt och elementärt, och kretsar det enkom kring ämnen som utgår ifrån eleven?Gör eleven sig förstådd? Använder eleven sig av några få, enkla grammatiska strukturer?
Kan eleven på ett bra sett och med relevans avända sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion/kommunikation? Använder eleven längre grammatiska sekvenser, vågar och vill kommunicera? Fungerar dessa till viss del? Finns beskrivande ord med, som utvecklar huvudordet?
Kan eleven på ett bra sett och med relevans avända sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion? Kan eleven till viss del förändra strukturen i mallen för att förbättra den egna produktionen/ kommunikationen? Finns fasta, språkliga uttryck – adjektiv, synonymer, variationer, fler verb – som gör språket intressant och fyllig? Använder eleven i huvudsak grammatiska strukturer korrekt? (Stavfel får förekomma men inte förstöra kommunikationen)
4. Egen produktion
 • M2
 • M2
 • M2
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
5. Egen produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
6. Anpassning
 • M2
Är språket anpassad efter syfte, mottagare och situation?
7. Anpassning
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
8. Anpassning
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
9. Anpassning
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Bedömningsstöd
Är språket mestadels korta fraser och meningar staplade efter varandra? "Och" kan användas ibland...
Används längre fraser och meningar som binds samman med hjälp av "och" och "sedan"?
Meningar och fraser binds samman med bla "men" och "därför att" som skapar större flyt och ett mer utvecklar resonemang, och som för kommunikationen framåt?
Språket är hackig.
Språket har visst flyt.
Språket flyter på.
10. Vilja att kommunicera
 • M2
Viss vilja att berätta finns.
Något större vilja att berätta finns.
Vilja att berätta finns.
11. Strategier
 • M2
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
12. Strategier
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
13. Strategier
En strategi
Några olika strategier
Flera olika strategier
14. Realia
 • M2
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
15. Realia
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: