Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsdagbok

Skapad 2017-11-23 20:19 i Torpskolan Lerum
Matrisen syftar på att eleverna gjort en träningsdagbok och har reflekterat över sin hälsa.
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Din uppgift är nu att föra en träningsdagbok V41-43 över de aktiviteter och träningsmoment som du genomför. Ni ska 25 oktober jobba med nedanstående frågor och skriva en text där du tar med och reflekterar kring din träningsdagbok. Inlämning av uppgift samma dag.

Varför för man träningsdagbok?
För att få ut det mesta av sin träning bör man föra träningsdagbok. Den hjälper dig att uppnå ett bättre resultat både kort- och långsiktigt. Liten som stor, ung som gammal, det finns ingen anledning att inte följa upp sin träning. Om du tidigt i din träningskarriär börjar skriva träningsdagbok ökar dina möjligheter för att lyckas.

Tanken är att du genom att föra denna dagbok ska fundera och reflektera över:
• hur aktiv du är • vikten av att ha en målsättning • din hälsa • hur du kan förändra och förbättra ditt sätt att träna och vara aktiv.

Vad ska jag skriva?
- Du skall ha en målsättning med din träning under dessa veckor.
- Du skall skriva upp de träningspass du gör dessa veckor.
- Du skall utförligt analysera hur aktiviteterna och din målsättning påverkar din hälsa samt fysiska förmåga.

Du ska skriva ner dina aktiviteter och märka dem med träning eller vardagsmotion UNDER 14 DAGAR. Med träning menas all träning som du planerar in, där du byter om till träningskläder, blir svettig och varm och där pulsen höjs. Med vardagsmotion menas de fysiska aktiviteter som du gör under dagen (t.ex. promenerar, cyklar, hugger ved, mm). Flera aktiviteter per dag går bra att fylla i.

Träningsdagboken för du själv på funbeat (på datorn eller i appen) Var noga med att skriva ner tiden som dina träningspass eller vardagsmotion tar!
Efter att du genomfört din träningsvecka och skrivit ner dina träningspass ska du svara på de frågor som finns på pappret. Det är viktigt att du reflekterar utifrån dina förutsättningar och mål.

  1. Vilka var/är dina målsättningar?

  2. På vilket sätt täcker din träning upp så att du når dina målsättningar?

  3. Fattas det något i din träning för att du ska nå dina målsättningar?

  4. Titta på dina målsättningar igen. Finns det saker i ditt övriga liv som du tänker extra på för att nå dina mål? (t.ex. kost, livsstilsval, sömn m.m.).

  5. Avslutningsvis vill jag att du funderar över vad som får dig att må bra. Vad gör du i ditt liv för att behålla en bra hälsa (både fysiskt, psykiskt och socialt)? Finns det något du skulle behöva tänka på för att må bättre?

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
E
C
A
Du kan beskriva om olika fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan beskriva om olika fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan beskriva om olika fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med med hälsa och fysisk förmåga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: