Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska

Skapad 2017-11-25 10:28 i Snesslinge skola Östhammar
Grundskola 1 – 3 Engelska

Det här ska du ha uppnått i alla årskurserna.
ag kommer att arbeta med:
vardagsnära teman, t ex färger, kroppsdelar, mat och dryck, djur, veckodagarna att presentera mig själv t.ex. My name is...
dialoger med vardagsnära fraser, t ex Good morning, I like...
höra-göra-övningar och drama engelska sånger och ramsor engelska lekar och spel att läsa enkel engelsk text att skriva ord och meningar på engelska att titta på engelskspråkiga program digitala verktyg genom att t.ex. skapa egna filmer BEDÖMNING Läraren kommer att bedöma min förmåga att:
förstå talad och skriven engelska prata och skriva på engelska göra mig förstådd för en person på engelska med hjälp av språkliga strategier t.ex. kroppsspråk jämföra hur man lever i ett land där man pratar engelska med hur vi lever i Sverige Läraren kommer också att titta på i vilken utsträckning jag:
engagerar mig och tar ansvar för mitt lärande jag vågar utmana mig själv genom att fråga och pröva mig fram när jag inte förstår

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta.
t. ex What have you got? What do you like? I like...
Läsa / Förstå
Ut veckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
t .ex My name is... My dog is... I like... My family...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor. ( t.ex. What´s your name? How old are you?)
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva av engelska ord och meningar. Kan skriva några engelska ord själv.
t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i England och jämföra det med hur man lever i Sverige.
t. ex något om hur man firar jul i England.
Reflektera
Utveckla förmågan att reflektera över sin egen språkinlärning.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: