Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: Create your own Hogwarts house

Skapad 2017-11-27 13:04 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Engelska

I denna matris bedöms självklart bara din del av den muntliga presentationen.

Samtal under grupparbetet

Inte riktigt där...
E
C
A
Delta i samtal
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer, och du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer, och du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer, och du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.

Muntlig presentation

Inte riktigt där...
E
C
A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: