Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mu åk 4 17-18

Skapad 2017-11-27 15:24 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 4 – 6 Musik
Musikskapande och -begrepp
Kan skapa en 8 takters melodi med hjälp av noter
Kan skapa en 8 takters melodi med hjälp av noter, samt ange: -taktart -start/slut i rätt tonart
Kan skapa en 8 takters melodi med hjälp av noter, samt ange: - dynamiska symboler för starkt/svagt (f, ff, fff, p, pp, ppp)
Ackordspel gitarr
Enfingersackord (G, C, Em)
- Kan greppen och kan använda dem i några låtar med visst stöd.
- Kan greppen relativt säkert - Kan spela med i låtarna och kan ackordbyten relativt säkert.
Kan använda flera fingrar, t ex hela G-, C- och Em-ackordet.
Sång
Deltar i gemensam sång till viss del.
Deltar i gemensam sång och följer relativt säkert rytm och tonhöjd
Deltar i gemensam sång och följer med säkerhet rytm och tonhöjd
Melodispel (keyboard)
Kan spela delar av en enkel melodi
kan spela övervägande delar av en enkel melodi
kan spela en enkel melodi
Slagverk
Kan spela delar av ett enkelt trumkomp med
Hi Hat & Virveltrumma
Hi Hat, Virveltrumma & bastrumma långsamt
Hi Hat, Virveltrumma och Bastrumma i olika tempo med flyt
Musikskapande radioapan
Innehåll: intro, outro, variera antal ljud, ljuden i takt, drop.
Kan sätta samman de olika ljuden till en låt
Kan sätta samman ljuden till en låt som följer de formdelar vi gått igenom till stor del.
Kan sätta samman en låt som följer de formdelar vi gått igenom.
Häfte musikstilar
Kan återge grundläggande delar av den fakta vi arbetat med i området
Kan återge grundläggande delar av den fakta vi arbetat med samt till viss del inhämta kunskaper från häftet och andra källor på egen hand.
Kan återge den fakta vi arbetat med, samt på egen hand inhämta kunskaper från häftet och andra källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: