Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig Matematik åk 6

Skapad 2017-11-28 13:16 i Viktoriaskolan Grundskolor
Muntlig matematik
Grundskola 6

Muntligt

E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Visar kunskap om tal i decimalform vid jämförelser eller avläsning.
Visar goda kunskaper om tal i decimalform vid tolkning av gradering.
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Tolkar och beskriver någon av graferna i tabellerna.
Tolkar och beskriver hur grafers lutning kopplas till priset på bollar
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Drar någon slutsats om punkter i diagram 2 genom att relatera till bollars egenskaper och tar hänsyn till minst en axel.
Drar slutsatser om punkter i diagram 2 genom att relatera punkters placering med bollars egenskaper och tar hänsyn till båda axlarna.
Drar slutsatser om eller beskriver grafens förändring när y-axelns storhet förändras
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
För enkla resonemang kring tal i decimalform eller kring diagram 2
För utvecklade resonemang kring gradering av axlar eller kring diagram 2 eller kring tolkning av grafer.
För välutvecklade resonemang vid tolkning av olika grafer eller vid jämförelse av prissättning som styckpris och totalpris.
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Bidrar med någon fråga eller kommenterar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Vidareutvecklar och fördjupar egna och andras argument och resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovising. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Uttrycker sig med ett enkelt matematiskt språk, tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk, tankegången är lätt att följa.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett lämpligt och korrekt matematiskt språk. Tankegången är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: