Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa nivå B, Nya språket lyfter 17/18 18/19

Skapad 2017-11-28 20:05 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk Svenska

Läsa nivå B

B1
Jag kan sammanfatta det vi läst och börjar få lite flyt när jag läser själv.
Vid textsamtal tar jag hjälp av förkunskaper och bilder för att sammanfatta innehållet.
Jag besvarar lärarens frågor vars svar finns på och mellan raderna.
Jag kan oftast läsa ord som inte stavas som de låter (t.ex. katt, byxa, gick)
B2
Jag prövar att koppla ihop det jag läser med mina egna erfarenheter.
Jag läser och förstår på egen hand kortare berättelser och beskrivningar.
Jag prövar att göra förutsägelser om innehållet.
Jag läser oftast om texten för att rätta mig själv när jag inte förstår.
B3
Jag läser och förstår det som står på och mellan raderna
Jag ställer, med lärarns hjälp, frågor på olika textdjup (på, mellan och utifrån raderna)
Jag resonerar, med lärarens hjälp, om författarens sätt att formulera sig i olika texter.
Jag läser ljudstridiga ord rätt, med stöd av sammanhanget (t ex hat-hatt, skära-skar)
B4
Jag läser enklare texter med flyt
Jag prövar att relatera innehållet och budskapet i det lästa till egna erfarenheter eller till andra texter.
Jag läser om texten för att rätta mig själv när jag inte förstår det jag läst.
Jag läser enklare texter med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: