Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrestudie - deckare

Skapad 2017-11-29 09:39 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska

Studie: deckare

F
Texten fungerar med viss bearbetning
Texten fungerar mycket bra
DECKARE: Koppling till uppgiften, genre-medvetande
Texten skulle, efter viss bearbetning fungera som en deckare. Texten innehåller några vanliga genretypiska drag (brott, motiv och en lösning av fallet).
Texten fungerar relativt väl som en deckare. Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas något.
Texten fungerar mycket väl som en deckare. Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas väl.
Innehåll
Deckaren innehåller enkla gestaltande beskrivningar, t. ex. av personer, miljöer och händelser. Texten har en någorlunda röd tråd som håller ihop berättelsen från början till slut..
Deckaren innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t. ex. av personer, miljöer och händelser. Texten innehåller en tydlig röd tråd och några mer utvecklade genretypiska drag, t ex alibi, villospår etc.
Deckaren innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t. ex. av personer, miljöer och händelser. Texten har en tydlig röd tråd och många mycket välutvecklade genretypiska drag.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande. Strukturen /upplägget passar en deckare, t. ex. med lämplig titel, inledning med presentation/bakgrund till brottet, utredning och lösning av fallet.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning som passar en deckare.
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Språk och stil
Textbindningen är enkel. Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt. Tempusbruket stör inte inte förståelsen av texten.
Textbindningen är utvecklad. Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren deckare. Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Textbindningen är välutvecklad. Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för genren deckare, t.ex. genom användning av bildspråk, begrepp m.m. Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en deckare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en deckare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en en deckare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: