Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3

Skapad 2017-12-01 11:24 i Bohusskolan Ale
Utgår från Skolverkets bedömningsstöd åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3.

Avstämning A
SKRIVA Börjar skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
SKRIVA Skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - Berättande text och beskrivande text Skriver längre texter med handling och innehåll.
Har skrivriktningen klar för sig.
Skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Skriver läsligt med gemener och versaler.
Prövar att skriva för att kommunicera.
Skriver text för att kommunicera.
Skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Gör ofta mellanrum mellan orden.
Gör mellanrum mellan orden.
Söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Kan stava några för eleven vanliga förekommande ord.
Kan stava många för eleven vanliga ord.
Bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: