👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA nivå 1

Skapad 2017-12-03 11:15 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 1 Svenska som andraspråk

Skriva

Jag vet åt vilket håll jag ska skriva.
Jag prövar att skriva för att andra ska läsa.
Jag skriver med båda stora och små bokstäver.
Jag gör ofta mellanrum mellan orden.
Jag känner till nästan alla bokstäver och ljud.
Jag skriver meningar, men är osäker på att använda punkt och stor bokstav.
Jag kan skriva mitt namn.
Jag kan skriva på ipad.
Jag kan skriva av ord och meningar.

Läsa

Jag vet hur nästan alla bokstäver låter och ser ut.
Jag kan känna igen ord i en mening.
Jag kan läsa ord och korta meningar både med flyt och ljudning.
Jag prövar att läsa om och rätta mig själv när läraren säger till.
Jag förstår det jag läser själv. Jag kan berätta något om det jag läst.
Jag förstår när läraren läser för mig och visar det genom att samtala om innehållet.
Jag kan gissa vad boken ska handla om när jag ser på bokens bilder.
Jag kan svara på frågor om text som läraren läst för mig.
Jag kan se skillnaden mellan en faktatext och en berättelse.
Jag kan se sambandet mellan text och bild.

Samtala och lyssna

Jag kan visa vad jag vill och menar.
Jag lyssnar när andra pratar och deltar på något sätt.
Jag vågar stå inför klassen och berätta på mitt modersmål och få hjälp med översättningen.
Jag kan skilja på olika ljud.
Jag kan rita något vi pratat om eller gjort.
Jag kan uttrycka mina känslor på något sätt.