Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Geometri- åk 7-9

Skapad 2017-12-04 22:09 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Utkast
Grundskola 7 – 9 Matematik

Matematiskt innehåll bl.a.: figurer, vinklar, omkrets, area, volym, skala, kroppar samt problemlösning.

Ej genomfört/deltagit
E
C
A
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp samt samband mellan begreppen
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp (t.ex.omkrets, area, vinklar, volym, skala, enhet ). Du kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp och föra enkla resonemang om sambandet.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp (t.ex.omkrets, area, volym, skala, enhet ). Du kan använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp och föra utvecklade resonemang om sambandet.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp (t.ex.omkrets, area, volym, skala, enhet ). Du kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp och föra välutvecklade resonemang om sambandet.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar(t. ex area, volym, vinklar) och lösa uppgifter med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
formulera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt och väljer då metoder med viss anpassning till problemet. Du kan bidra till att ge något förslag på alternativ lösningsmetod.
Du kan lösa problem på ett i relativt väl fungerande sätt och väljer då metoder med förhållandevis god anpassning till problemet. Du kan ge något förslag på alternativ lösningsmetod.
Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt och väljer då metoder med god anpassning till problemet. Du kan ge förslag på alternativ lösningsmetoder.
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang.
Du för enkla och delvis underbyggda resonemang hur problem ska lösas och utvärderar resultatet. Du är noggrann med enheter. I redovisningar och diskussioner för du delvis resonemangen framåt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur problem ska lösas och utvärderar resultatet. I redovisningar och diskussioner för du resonemangen framåt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur problem ska lösas och utvärderar resultatet. I redovisningar och diskussioner för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Dina redovisningar går i huvudsak att följa. Det matematiska språket är enkelt och delvis anpassat till sammanhanget.
Dina redovisningar är tydliga och ändamålsenliga. Det matematiska språket är godtagbart och förhållandevis väl anpassat till sammanhanget.
Dina redovisningen är ändamålsenliga och effektiva och fokuserar på det väsentliga i lösningen. Det matematiska språket är korrekt och väl anpassat till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: