Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2017-12-05 19:07 i Vikaskolan Falun
Här bedöms dina förmågor i ämnet Idrott & Hälsa.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris med nivåstegring i ämnet idrott och hälsa utifrån LGR-11

Delta och anpassa rörelser

Insats
E
C
A
Lagspel
Insats
Eleven deltar i lagspel och behärskar till viss del de elementära färdigheterna och reglerna för aktiviteten.
Eleven deltar i lagspel och behärskar till stor del de elementära färdigheterna och reglerna för aktiviteten.
Eleven deltar i lagspel och behärskar till mycket stor del de elementära färdigheterna och reglerna för aktiviteten.
Lekar
Insats
Eleven deltar med viss förståelse för lekens karaktär och kan till viss del anpassa reglerna till aktiviteten.
Eleven deltar med god förståelse för lekens karaktär och kan till stor del anpassa reglerna till aktiviteten.
Eleven deltar med mycket god förståelse för lekens karaktär och kan till mycket stor del anpassa reglerna till aktiviteten.
Redskapsgymnastik
Insats
Eleven deltar i de olika gymnastikaktiviteterna och visar där viss förmåga att kunna variera och anpassa rörelserna till aktiviteten.
Eleven deltar i de olika gymnastikaktiviteterna och visar där god förmåga att kunna variera och anpassa rörelserna till aktiviteten.
Eleven deltar i de olika gymnastikaktiviteterna och visar där mycket god förmåga att kunna variera och anpassa rörelserna till aktiviteten.
Skridskor
Insats
Eleven deltar hjälpligt i de olika tekniska momenten.
Eleven deltar aktivt och utför olika tekniska moment på ett kontrollerat sätt.
Eleven deltar mycket aktivt och visar god teknisk skicklighet i övningarna.
Skidor
Insats
Eleven deltar hjälpligt i de olika tekniska momenten.
Eleven deltar aktivt och utför olika tekniska moment på ett kontrollerat sätt.
Eleven deltar mycket aktivt och visar god teknik i skate eller den klassiska längdskidåkningen.

Insats
E
C
A
Delta och anpassa rörelser (samlad bedömning)
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Simkunnighet

Insats
E
C
A
Simning
Insats
Eleven har viss vattenvana och kan simma en kortare sträcka i grunt vatten. Eleven har ännu inte klarat simtestet.
Eleven har viss vattenvana och kan simma kortare sträckor på djupt vatten. Eleven har ännu inte klarat simtestet.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.

Takt och rytm

Insats
E
C
A
Takt och rytm
Insats
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.

Hälsa och livstil

Insats
E
C
A
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Insats
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Anpassa aktiviteter ute

Insats
E
C
A
Friluftsliv & Allemansrätt
Insats
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Insats
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Säkerhet

Insats
E
C
A
Förebygga skador
Insats
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Insats
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: