Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

muntlig redovisning

Skapad 2017-12-05 21:40 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Bedömningsmatris för muntlig redovisning
Grundskola 4 Svenska Geografi

Muntlig presentation

Behöver träna mer
>
>>
>>>
Rösten
  • Sv  A 6
Det är svårt att höra eftersom du talar tyst/snabbt/ långsamt/otydligt/osäkert
Du talar lugnt och tydligt
Du talar tillräckligt högt och med varierat tempo.
Du talar tydligt, naturligt och med varierat tempo.
Ögonkontakt med lyssnarna
  • Sv  A 6
Du läser text utan att titta på lyssnarna
Du använder text som stöd och tittar upp då och då.
Du tittar på lyssnarna när du berättar och tittar sällan i manus.
Du tittar på lyssnarna och talar fritt och verkar lugn och säker.
Förberedelse
  • Sv  E 6
Du är inte färdig med ditt arbete i tid.
Du är färdig med ditt arbete i tid. Du är förberedd på din redovisning, men du skulle ha behövt träna mer.
Du är förberedd på din redovisning. Du har tränat och har en tydlig struktur på ditt arbete.
Du är väl förberedd och visar det genom att du känner dig säker vid din redovisning.
Presentation av arbetet
  • Sv  A 6
Du har ingen klar ordning, vilket gör det svårt gör lyssnarna att följa med.
Du har en godkänd ordning, vilket gör att lyssnarna kan följa med.
Du har en genomtänkt ordning. Det finns en röd tråd i din presentation.
Du har en genomtänkt ordning och redovisar på ett klart och tydligt sätt.
Arbetet
Beskriva, sammanfatta och dra slutsatser.
  • Ge  A 6
  • Sv  A 6
  • Sv  A 6
  • Sv  A 6
Du har missat flera delar från instruktionen och/eller behöver mycket stöd för att slutföra ditt arbete.
Ditt arbete följer till största delen instruktionen och är uppbyggd som en faktatext. Du behöver visst stöd för att slutföra arbetet.
Ditt arbete innehåller alla delar från instruktionen och innehåller en tydlig struktur för en fktatext.
Ditt arbete innehåller alla delar från instruktionen, är tydligt, väl strukturerat och skriven på ett typiskt sätt för faktatext.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: