Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1-3, Krokslättsskolan

Skapad 2017-12-07 18:50 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Bedömningsmatris för matematik i åk 1-3
Grundskola F – 3 Matematik
Insats krävs
Taluppfattning och tals användning
Behärskar sambandet mellan antal och siffror inom talområdet 0-9.
Behärskar talområdet 0-100
Behärskar talområdet 0-1000
Behärskar talområdet 0-10000
Kan addition och subtraktion.
Kan lilla additions- och subtraktionstabellerna automatiserat. Talkamraterna 2-10.
Kan se samband mellan addition och subtraktion.
Kan och förstår begreppen addition, subtraktion, mulitplikation och division samt sambanden däremmellan.
Kan och förstår addition och subtraktion inom talområdet 0-100 (utan tiotalsövergång)
Kan stora additions- och subtraktionstabellerna med tiotalsövergång.
Kan räkna med addition, subtraktion,mulitplikation och division Kan begreppen summa, differens, produkt och kvot
Kan positionssystemet, ental och tiotal.
Kan positionssystemet 0-1000
Kan positionssystemet 0-10000
Kan och förstår begreppen; udda, jämn, hel och halv
Kan enkla tal i bråkform, hel, 1/2, 1/4. Del av antal, del av helhet.
Kan tal i bråkform kopplat till problemlösning
Kan ordningstalen upp till 10.
Kan ordningstalen upp till 20.
Kan ramsräkna fram och baklänges till 10.
Kan ramsräkna fram och baklänges till 100.
Kan multiplikation och division med 2,5 och 10
Kan multiplikation och division 1-10
Kan addera och subtrahera med hjälp av skriftliga räknemetoder (talsorter och algoritm)
Kan använda skriftliga räknemetoder upp till 10000
Kan utföra rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Kan använda rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Algebra
Kan sortera efter likheter.
Förstår likhetstecknets betydelse.
Kan likhetstecknets betydelse och kan lösa öppna utsagor.
Kan se matematiska likheter och förstår likhetstecknets betydelse och kan lösa öppna utsagor.
Kan fortsätta ett mönster
Kan enkla mönster i talföljder kan konstruera enkla geometriska mönster
Kan konstruera enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster och hur de kan beskrivas och uttryckas.
Geometri
Kan mäta cm, m. Kan mäta kg Kan mäta liter
Kan mäta och jämföra cm, dm, m Kan mäta och jämföra hg, kg Kan mäta dl, l
Kan mäta och jämföra mm, cm, dm, m Kan mäta och jämföra hg, kg Kan mäta tsk, msk, dl, l
Kan veckodagar och årstidernas namn. Kan begreppen igår, idag och imorgon.
Kan månadernas namn.
Kan årets indelning; antal dagar, antal månader, årstider och inbördes ordning.
Kan analoga klockan hel och halvtimme.
Kan hela analoga klockan.
Kan hela digitala klockan.
Kan de fyra vanligaste tvådimensionella figurerna.
Kan de vanligaste tvådimensionella figurerna samt begreppet månghörningar och parallellogram. Kan konstruera dem.
Kan de 4 vanligaste tredimensionella objekten.
Kan konstruera egna 3D figurer t.ex. cylinder, kon.
Kan lägesorden: framför, bakom, över, under bredvid, i, på, mellan, höger, vänster.
Kan begreppen hörn, kant, sida, linje, sträcka.
Kan begreppen area och omkrets (hur stor yta täcker...?)
Symmetri i t.ex. bilder, naturen och kan konstruera enkla symmetriska övningar
Symmetrilinje. Kan konstruera symmetriska bilder.
Kan förstå och rita enklare ritningar och kartor. Kan förminska och förstora (skala)
Kan avläsa termometer och förstår skillnaden mellan varmt och kallt.
Sannolikhet och statistik
Kan avläsa enkla tabeller och diagram.
Kan avläsa tabeller och diagram och kan beskriva resultat från enkla undersökningar.
Kan avläsa tabeller och diagram och kan beskriva resultat från egna undersökningar. Kan konstruera egna diagram och tabeller utifrån dessa.
Slumpmässiga händelser ( ex tärningsspel)
Problemlösning
Kan formulera och lösa enkla räknesagor och kan skriva ner dem på mattespråket. (addition och subtraktion.
Kan lösa problemlösning i två steg Visa varandra på olika strategier.
Kan lösa problemlösning i två steg Visa varandra på olika strategier med alla 4 räknesätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: