Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7-9

Skapad 2017-12-11 13:13 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 – 9 Engelska

Denna matris uppdateras inför varje terminsbetyg från höstterminen i åk 7 till slutbetyget i åk 9.

Hörförståelse

Inte riktigt där än
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Förstå talad engelska
Du kan förstå det mesta av innehållet och förstår tydliga detaljer av vad som sägs i engelska som talas lagom fort.
Du kan förstå det mesta av innehållet och förstår viktiga detaljer i det som sägs i engelska som talas lagom fort.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.
Följa talade instruktioner
Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Redogöra, diskutera & agera talad engelska
Du kan på ett enkelt sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i talad engelska.
Välja & använda strategier
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar på engelska.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar på engelska.
Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar på engelska.

Läsförståelse

Inte riktigt där än
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Förstå läst text
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Följa lästa instruktioner
Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Redogöra, diskutera & agera läst text
Du kan på ett enkelt sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texter.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texter.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texter.
Välja & använda strategier
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser engelska.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser engelska.
Du kan välja och använda flera metoder för att lättare förstå innehållet när du läser engelska.

Tala

Inte riktigt där än
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Utrycka sig muntligt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer, och du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer, och du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer, och du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Förbättra muntliga redovisningar
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierade.
Strategi för interaktion
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.

Skriva

Inte riktigt där än
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Uttrycka sig skriftligt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Formulera sig i skrift
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika slags texter.
Förbättra texter du skrivit
Du kan göra enkla förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Du kan göra utvecklade förbättringar av dina texter så att de blir tydligare och mer varierade.
Strategi för interaktion
Du kan välja och använda någon metod som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.

Realia

Inte riktigt där än
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Diskutera & jämföra
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: