Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Separationsmetoder - kemi

Skapad 2017-12-11 15:03 i Furulunds skola Partille
Grundskola 6 – 9 Fysik Kemi NO (år 1-3) Biologi

Separation handlar om att dela upp eller sortera ämnen. Vi gör det ganska ofta i vårt vardagsliv, t.ex. när vi brygger kaffe. Du har fått prova många metoder och göra undersökningar där du använt vanligt NO-material som bägare, filtrerpapper, tratt och gasolbrännare. Vi har jobbat med vattnets kretslopp, vattenrening, havsvattens salthalt, hur snabbt olika ämnen löser sig m.m.
Du har fått visa dina kunskaper i det praktiska arbetet och diskussioner omkring miljöfrågor och i ett skriftligt prov.

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Fakta och argument
Blandningar som lösning och slamning och hur man ser skillnad på dem. Viktiga ord som avdunstning och kondensation.
*Jag visar grundläggande kunskaper. *Jag känner till viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag deltar i samtal och diskussioner.
*Jag använder viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag skiljer på fakta och värderingar.
*Jag visar goda kunskaper. *Jag argumenterar för ståndpunkter med hjälp av lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag tar del av andras argument.
*Jag visar mycket goda kunskaper. *Jag jämför och värderar olika sätt att beskriva verkligheten. *Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och andra källor.
Undersökningar
Olika metoder: filtrering, destillering, kromatografi m.m. Undersökningar om vattenrening, lösningshastighet m.m.
*Jag deltar i undersökningar och redovisar resultat som bygger på mina iakttagelser. *Jag använder vanliga naturvetenskapliga verktyg och instrument. *Jag följer enkla säkerhetsregler.
*Jag deltar aktivt i undersökningar och redovisar genomförande och resultat muntligt eller skriftligt. *Jag använder vanliga verktyg och instrument på ett självständigt sätt. *Jag arbetar noggrant och säkert.
*Jag ställer enkla frågor och bidrar till planering, genomförande, resultat och slutsats. *Jag redovisar genom olika typer av labbrapporter. *Jag bedömer resultatens rimlighet och föreslår förbättringar.
*Jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser, och jämför resultat med modeller och teorier. *Jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. *Jag resonerar omkring felkällor.
Kretslopp och samband
Vattnets kretslopp, hur havsvatten blir salt.
*Jag ger exempel på enkla kretslopp och sammanhang.
*Jag beskriver kretslopp och samband och deras betydelse i olika sammanhang, t.ex. vardagslivet.
*Jag beskriver och förklarar olika kretslopp och samband.
*Jag beskriver, förklarar och generaliserar omkring komplexa kretslopp, samband och modeller.
Människan och naturen
Hur man renar vatten, och hur föroreningar sprids i naturen.
*Jag ger exempel på hur människan påverkar natur och miljö.
*Jag ger exempel på åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling.
*Jag resonerar omkring hur människans livsstil och resursanvändning påverkar miljö och samhälle.
*Jag diskuterar fördelar och begränsningar hos åtgärder som bidrar till hållbar utveckling. *Jag visar förståelse för hur teori och undersökningar samverkar när ny kunskap växer fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: