Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8 PRATA: UN PAIS

Skapad 2017-12-11 15:17 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris för MUNTLIGT prov: UN PAIS.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Bedömningsmatris åk 8

Bedömning i Moderna språk: Muntligt förmåga

F På väg mot
E Grundläggande förmåga
D
C God förmåga
B
A Mycket god förmåga
Inehåll och ord
Du visar ännu inte att du kan berätta om ett land så att en spansktalande person förstår
Du visar att du kan använda ord, enkla fraser och meningar när du berättar om ett land och behärskar dessa ganska väl.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda fraser och meningar när du berättar om ett land. Du försöker bygga ut dina meningar.
Du visar att du med säkerhet kan berätta om ett land. Du bygger ut dina meningar. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
FORM
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du talar för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du berättar om ett land där du försöker använda passande verb i 3:e person singular och plural. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du kan berätta om ett land och använder passande verb i 3:e person singular och plural med viss säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du kan berätta om ett land och använder passande verb i 3:e person singular och plural med säkerhet. Ditt språk är ganska korrekt och relativt varierat. Du anpassar språket i någon mån till syfte, mottagare och situation..
UTTAL, INTONATION OCH FLYTT
Ditt uttal och din intonation försvårar förståelsen.
Ditt uttal är bra, men innehåller några uttalsfel. Din intonation är godtagbar och du är på väg att få flyt i ditt språk.
Du är på god väg att behärska de spanska uttalsreglerna. Din intonation och ditt flyt är relativt bra.
Du följer reglerna vad gäller uttal och intonation. Du har ett bra flyt.
STRATEGIER
Du vet inte vad du ska göra om du kommer av dig, eller du pratar på svenska eller engelska.
Du försöker använda någon strategi om du kommer av dig.
Du försöker använda strategier om du kommer av dig.
Du använder strategier om du kommer av dig.
REFLEKTIONER OM ETT SPANSKTALANDE LAND
Du visar ännu inte att du kan kommentera något om ett spansktalande land och/eller göra någon jämförelse.
Du visar att du kan kommentera på ett enkelt sätt om ett spansktalande land. Du visar att du kan göra någon jämförelse.
Du visar att du kan kommentera på ett enkelt sätt om ett spansktalande land. Du visar att du kan göra några jämförelser.
Du visar att du kan kommentera översiktligt om ett spansktalande land. Du visar att du kan göra flera jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: