Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa grundsärskolan år 4-5

Skapad 2017-12-12 15:46 i Kollaskolan grundsär 1-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Idrott och hälsa grundsärskolan år 4-5.
Grundsärskola 4 – 5 Idrott och hälsa

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • IDH   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • IDH   reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • IDH   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • IDH   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
 • IDH   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Insats krävs
Jag behöver visa/utveckla denna förmåga för att nå godtagbara kunskaper för årskursen.
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Fysiskt aktiv
 • IDH  1-6
 • IDH  1-6
 • IDH  1-6
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett delvist fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Röra sig i vatten
 • IDH  1-6
Eleven har deltagit i simundervisningen i simhallen.
Eleven kan röra sig i vatten och har tränat på att balansera, flyta och få vatten i ansiktet/doppa huvudet.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma. ( kunskapskravet för år 6 )
Hälsan
 • IDH  1-6
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Natur- och utemiljö
 • IDH  1-6
Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Orientera sig
 • IDH  1-6
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Nödsituationer
 • IDH  1-6
Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: