Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Metoo

Skapad 2017-12-14 13:20 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Förklaring av matris

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
E
-->
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
C
-->
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
A
Samhällsstrukturer
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Mediala strukturer.
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Värdea och uttrycka ståndpunkter
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: