Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 7

Skapad 2017-12-20 13:21 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi kommer arbeta med följande begrepp:
Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdigt bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela.

Kunskapskrav

För att nå målen för betyget E måste alla mål, för E-nivå, vara uppfyllda eller på väg att bli uppfyllda. För att nå målen för betyget C måste alla mål, för C-nivå, vara uppfyllda eller på väg att bli uppfyllda. För att nå målen för betyget A måste alla mål för A-nivå vara uppfyllda.
E
C
A
Problemlösning
 • Ma  7-9
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett i ganska bra sätt genom att välja och använda metoder som passar ganska bra för att lösa problemet.
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett bra sätt genom att välja och använda metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett mycket bra sätt genom att välja och använda metoder som passar mycket bra för att lösa problemen
Problemlösning
 • Ma  7-9
Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan tillämpas på ett visst problem.
Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan tillämpas på ett visst problem.
Du kommer på enkla matematiska modeller som kan tillämpas på ett visst problem.
Problemlösning
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matematiska problem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matematiska problem och om resultaten är rimliga. Du ger något förlag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matematiska problem och om resultaten är rimliga. Du ger några förlag på andra sätt att lösa problemen.
Matematiska begrepp
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl. Du kan använda dig av begrepp som täljare, nämnare och kvot.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Matematiska begrepp
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Matematiska begrepp
 • Ma
 • Ma
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop. -Du kan storleksordna bråk. -Du kan omvandla bråkform till blandad form och tvärt om.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Matematiska metoder
 • Ma
 • Ma  7-9
Du kan göra uträkningar inom området bråk och procent på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna. -Du kan förlänga och förkorta bråk. -Du kan beräkna addition och subtraktion med bråk. -Du kan beräkna andelen av ett tal (t.ex. 7/10*50)
Du kan göra uträkningar inom området bråk och procent på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar inom området bråk och procent på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Samtal och resonemang
 • Ma
 • Ma
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer och funktioner och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
Samtal och resonemang
 • Ma
 • Ma
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: