👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner

Skapad 2017-12-27 16:33 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet världsreligioner.
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap

Religion är när flera tror på samma sak om t.ex. gudar, andar eller andra övernaturliga fenomen, livets mening samt hur man ska leva. Man tror också ofta på ett liv efter döden. De fem största religionerna (utifrån både antal anhängare samt spridning över världen) anses vara Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism och Buddism. Du ska nu få repetera och jämföra dessa religioner.

Världsreligionerna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
De fem stora världsreligionerna
Du namnger på de olika världsreligionerna och förklarar dess utbredning
Jag säger vilka de fem olika religionerna är.
Jag säger vilka de fem olika religionerna är och ger exempel på var i världen de finns.
Jag säger vilka de fem olika religionerna är, ger flera exempel på var i världen de finns.
Heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler
Du berättar om de olika religionerna.
Jag berättar om minst två religioners heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Jag berättar om minst tre av religionernas heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Jag berättar om världs-religionernas heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Högtider och traditioner
Du berättar om olika högtider och traditioner från religionerna.
Jag berättar om högtider och traditioner från minst en religion.
Jag berättar om högtider och traditioner från minst tre religioner.
Jag berättar om högtider och traditioner från alla religionerna.
Jämförelse av olika religioner
Du jämför olika religioner genom att titta på likheter och skillnader samt resonerar om dessa.
Jag hittar och jämför likheter och skillnader mellan minst två av religionerna.
Jag diskuterar och jämför likheter och skillnader mellan minst tre av religionerna.
Jag diskuterar och jämför likheter och skillnader mellan alla religionerna.
Ord och begrepp
Du använder viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om religion (religion, världsreligion, helig, ritual, levnadsregel, skrift, tradition, högtid, symbol, profet, förkunnare, moské, synagoga, tempel, altare, monoteistisk, polyteistisk, ateist, antisemitism).
Jag använder några begrepp genom att jag kopplar ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag använder flera begrepp genom att jag säger begreppet när jag hör förklaringen samt använder mig av begreppet på rätt sätt.
Jag behärskar begreppen genom att jag förklarar begreppen samt använder mig av begreppen på rätt sätt.
Information och källor
Du söker information om religioner från olika källor källkritiskt.
Jag söker information från någon källa och motiverar varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.