Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupning kring en händelse, person eller förändringsprocess 1

Skapad 2018-01-05 14:40 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 Historia
E
C
A
Redogörelse för en historisk företeelse och tolkningar av den
Du kan översiktligt redogöra för en förändringsprocess, en händelse eller en person under en av de historiska epokerna och för olika tolkningar av den.
Du kan utförligt redogöra för en förändringsprocess, en händelse eller en person under en av de historiska epokerna och för olika tolkningar av den. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för en förändringsprocess, en händelse eller en person under en av de historiska epokerna och för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Formulering av frågeställning kring en händelsens, personens eller förändringsprocessen
Du formulerar en frågeställning och redogör översiktligt för svar på den
Du formulerar en frågeställning och redogör utförligt för svar på den
Du formulerar en frågeställning och redogör utförligt och nyanserat för svar på den
Historiska begrepp
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om en historisk frågeställning utifrån olika perspektiv
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om en historisk frågeställning utifrån olika perspektiv
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om en historisk frågeställning utifrån olika perspektiv
Källor
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: