Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd-textil åk9, Västra skolan, Falun

Skapad 2018-01-05 20:54 i Västra skolan Falun
Bedömningsmatrisen omfattar hela textilterminens arbete. Bedömning inför slutbetyget i åk9 sker i samarbete med läraren i trä och metallinriktningen.
Grundskola 9 Slöjd

Bedömningsmatrisen omfattar hela terminens arbete. Arbetsområden som " Tänk och TOLKA", "Tyck och TAGGA", " Veta HUT" samt även gemensamma och individuella uppgifter av mer "teoretisk" karaktär.

Bedömningsmatris Slöjd-textil åk 9

Konkretisering
Ännu ej bedömningsbart
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett....... sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån.........
Med vilken kvalité du formger ditt föremål...... Hur du tar dig framåt med ditt arbete....
...enkelt och delvis genomarbetat... ....instruktioner
...utvecklat och relativt väl genomarbetat... ...instruktioner och delvis egna initiativ
...välutvecklat och väl genomarbetat... ....instruktioner och egna initiativ
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ......
Hur du hanterar de olika verktygen och redskapen som du behöver använda...
... i huvudsak fungerande sätt.
...ändamålsenligt sätt.
...ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ......motiveringar till sina val.
Hur du motiverar och förklarar de val och beslut du tar under arbetets gång. (Muntligt i dialog samt i din Loggbok i classroom)
...enkla...
...utvecklade...
...välutvecklade...
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet......idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Hur du kommer fram till din egen idé. ( Bland annat förklaring och ev. skisser och/eller bilder i din Loggbok i classroom)
...bidra till att utveckla...
...utveckla...
...utveckla...och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven.......hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Hur du blandar och använder dig av de olika materialen/teknikerna du valt att arbeta med. ( minst två tekniker i din "tolkatavla" , samt två i din "tagg")
...pröva...
... pröva och ompröva...
...systematiskt pröva och ompröva...
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen .....
Hur du tänker ta "nästa steg" i arbetet. Hur du tänker gå vidare. (Muntligt i dialog samt genom dina svar på frågor i Loggboken i classroom)
...bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
...formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt
Ge omdömen
Eleven kan ge.....omdömen om arbetsprocessen med.....av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Hur du utvärderar och förmedlar dina tankar om vad du gör och vad du lär dig. ( Muntligt i dialog och diskussion samt genom dina svar på frågor i Loggboken i classroom)
...enkla.... ...viss användning...
...utvecklade... ....relativt god användning...
...välutvecklade... ....god användning
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då.....resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Hur du förmedlar dina uttryck och budskap i de arbeten du skapar Även andra "tolkauppgifter" enskilt och i grupp. (Muntligt samt i loggbok)
...enkla...
...utvecklade...
...välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: