Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel vt-18 SvA

Skapad 2018-01-07 11:07 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9

Innehåll
Texten uppfyller inte kraven för genren.
Texten skulle kunna publiceras i en tidning efter en del bearbetning.
Texten är välskriven och skulle kunna publiceras efter viss bearbetning
Texten uppfyller mycket väl kraven för genren och kan publiceras i en tidning.
Struktur
Texten saknar en röd tråd och en tydlig struktur.
Texten har en röd tråd och tydlig struktur med bl a. rubrik, ingress, brödtext, mellanrubriker och passande avslutning.
Texten har en genomtänkt rubrik, en sammanfattande ingress, informativ brödtext med fungerande mellanrubriker.
Texten bildar en fin helhet från rubrik till avslutning.
Språk
Texten saknar flyt och innehåller exempel på ordval som inte är passande för genren.
Ordvalet är enkelt och meningsbyggnaden är i stort sett korrekt.
Du har ett varierat ordval och korrekt meningsbyggnad.
Ordvalet är passande för genren och meningsbyggnaden är varierad.
Skrivregler
Osäkerhet vid användning av skiljetecken, samt innehåller stavfel som stör förståelsen av texten.
Du vet hur man använder skiljetecken och har vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Korrekt användning av skiljetecken och få stavfel.
Korrekt användning av skiljetecken och korrekt stavning.
Kommunikation/SvA
Eleven saknar strategier för att göra sig förstådd.
Eleven använder vid behov i huvudsak fungerande strategier.
Eleven använder vid behov relativt väl fungerande strategier.
Eleven använder vid behov väl fungerande strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: